GDPR

GDPR – General Data Protection Regulation – Dataskyddsförordning

Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) är till att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Dataskyddsförordningen gäller i hela EU och har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. Samma regler gäller inom hela EU.

Du som är kund hos Smådjurskliniken i Oskarshamn skall känna till att vi registrerar personuppgifter om dig. Personuppgifterna behöver vi för att kunna ge en trygg djurvård som uppfyller lagens alla krav, så som t ex journalhanteringen kring djuren. Hanteringen av personuppgifter kan också beröras av bokföringslagar.

Vilka personuppgifter behöver vi hantera kring dig och ditt djur?

Uppgifter vi har i vårt system kring dig som djurägare är:

 • Namn *
 • Adress *
 • Postnummer och postort *
 • Mobil- eller telefonnummer *
 • E-post
 • Personnummer

Om det gäller företag så har vi uppgifter om företagsnamn och organisationsnummer

Vi sparar följande uppgifter om ditt djur:

 • Namn *
 • Djurart *
 • Ras *
 • Kön *
 • Födelsedatum/år *
 • Registreringsnummer
 • Id-nummer *
 • Passnummer
 • Försäkringsstatus

Viktigt för dig att veta är att vi registrerar bara uppgifter som du ger oss. De uppgifter som ovan är markerade med * är uppgifter som vi är tvungna att spara enligt gällande lagstiftning. När du kommer till oss som kund så registrerar vi dig och i och med detta så samtycker du till att vi hanterar dina personuppgifter.

De uppgifter vi har om dig som djurägare och ditt djur sparas i vårt journalsystem. Detta system är lösenords skyddat och det är bara behörig personal på kliniken som har tillgång till uppgifterna. De eventuella journaler som vi får från andra veterinärkliniker eller djursjukhus sparas även de i vårt journalsystem under ditt djurs andra uppgifter. Exempel på sådana uppgifter kan vara provsvar remisser etc.

Dina personuppgifter behövs för att säkra upp hanteringen av ditt djurs journal då dina personuppgifter kopplas samman med djurets. Bland annat använder vi ditt personnummer när vi skriver ut recept då vi gör detta digital med så kallat e-recept Mailadress och telefonnummer använder vi framför allt när vi vill kommunicera provresultat och när vi kallar ditt djur till t ex vaccination

Vid ett antal tillfällen anser vi att du ger ditt samtycke.

I hanteringen av personuppgifter kan vi komma att lämna ut dina och ditt djurs uppgifter till extern part men då endast om du medgivit detta.

Vi utgår från att ditt medgivande finn

 • När du besöker annan vårdinstans och ber dem begära in journalhandlingar på ditt djur från oss.
 • När vi remitterar ditt djur till annan klinik.
 • När du vill direktreglera eller om ditt försäkringsbolag begär in uppgifter om ditt djur.

Uppgifterna sparas

 • Journaluppgifter sparas under minst 5 år efter senast registrerade besök.
 • Enligt bokföringslagen skall uppgifter sparas i minst 7 år.

Information om vilka uppgifter vi har och om du kan radera dem

Självklar kan du när som helst få veta vilka uppgifter vi har sparade hos oss. Du kan också göra ändringar om något inte stämmer. Vi kan också ta bort alla personuppgifter men måste naturligtvis följa de lagar som finns. Om du vill ha information om vilka uppgifter vi har eller vill ta bort dina personuppgifter så behöver vi en skriftlig ansökan om detta.